PÅ KINO FRA

25. DESEMBER

Sleeve, Font

OM FILMEN

BILLETTER I SALG
FRA 7. DESEMBER

Sleeve, Font
Sleeve, Font

VÅREN 1940 SER HELE VERDEN TIL NARVIK

VÅREN 1940 SER HELE VERDEN TIL NARVIK

Både tyske og allierte styrker sender skip, fly og soldater mot den lille byen innerst i Ofotfjorden.

Britiske og tyske krigsskip bryter norsk nøytralitet. Vestfjorden er minelagt,
og byen skal snart bli en del av verdenshistorien.

Narvik blir åsted for de største krigshandlingene på norsk jord,

og Hitlers første nederlag
under andre verdenskrig.

Narvik blir åsted for de største krigshandlingene på norsk jord,

og Hitlers første nederlag
under andre verdenskrig.

Kontrollen over Narvik havn er avgjørende både
for tyskerne og de allierte, fordi den sikrer tilgangen på jernmalm fra Sverige. Malmen blir brukt i produksjonen av våpen og utstyr.

Norge blir dratt inn i krigen.

9. APRIL ANGRIPER
TYSKERNE NORGE

De fleste kjenner til senkingen av Blücher
i Drøbaksundet. Men at slaget om
Narvik i 1940 var det største på norsk jord, er fortsatt ukjent for mange.

De fleste kjenner til senkingen av Blücher i Drøbaksundet. Men at slaget om Narvik i 1940 var det største på norsk jord,
er fortsatt ukjent for mange.

9. april seiler tyske jagere inn i Ofotfjorden og torpederer de to panserskipene «Norge» og «Eidsvold» utenfor havnen i Narvik.
 I sjøslagene som følger blir et titalls krigsskip og en rekke malmskip senket. 

Flere hundre marinegaster, soldater
og sivile på begge sider mister livet.

9. april seiler tyske
jagere inn i Ofotfjorden
og torpederer de to panserskipene «Norge»
og «Eidsvold» utenfor havnen i Narvik.
 I sjøslagene som følger blir et titalls krigsskip og en rekke malmskip senket. 

Flere hundre marinegaster, soldater og sivile på begge sider mister livet.

SJØSLAGENE er STARTEN PÅ
62 DAGER MED VOLDSOMME KAMPER.

TUSENVIS AV ALLIERTE SOLDATER FRA
NORGE, ENGLAND, FRANKRIKE OG
POLEN kjemper MOT TYSKERNE.

SJØSLAGENE er STARTEN
PÅ 62 DAGER MED VOLDSOMME KAMPER.

TUSENVIS AV ALLIERTE SOLDATER FRA NORGE, ENGLAND, FRANKRIKE
OG POLEN kjemper MOT TYSKERNE.

FRA 24. APRIL TIL 14. MAI HANDLER
ALT OM Å FÅ KONTROLL OVER BYEN.

24

APRIL

14

MAI

FRA 24. APRIL TIL
14. MAI HANDLER ALT
OM Å FÅ KONTROLL
OVER BYEN.

24

APRIL

14

MAI

24. april bomber britiske styrker
Narvik by i flere timer i strekk,
tyskerne må trekke seg tilbake

24. april bomber britiske styrker Narvik fra sjø og luft. Norske soldater starter en motoffensiv mot fremrykkende tyske styrker i fjellene nord for Narvik.

24. april bomber britiske styrker Narvik fra sjø og luft. Norske soldater starter en motoffensiv mot fremrykkende tyske styrker
i fjellene nord for Narvik.

Men tyske tropper kontrollerer
fortsatt jernbanen og fjellene
sør og nord for Narvik

Men tyske tropper kontrollerer
fortsatt jernbanen og fjellene
sør og nord for Narvik

Norske soldater og allierte styrker kjemper sammen i fjellene. 


Været er dårlig og terrenget svært krevende. De unge soldatene blir
utsatt for enorme fysiske og
psykiske påkjenninger.

Norske soldater og
allierte styrker kjemper sammen i fjellene. 


Været er dårlig og
terrenget svært krevende.
De unge soldatene blir
utsatt for enorme fysiske
og psykiske påkjenninger.

NORSKE OG ALLIERTE STYRKER GJENEROBRER BYEN OG DRIVER TYSKERNE UT

HITLERS FØRSTE NEDERLAG ER ET FAKTUM

28

MAI

7

JUNI

alliert og alene

Gjenerobringen av Narvik skal ikke vare.

Winston Churchill gir ordre om å flytte

de britiske troppene til Frankrike, for å
stanse Hitler i å rykke frem i Europa. 

Når de allierte drar, slår tyskerne hardt tilbake og
29. mai starter evakueringen av alle sivile fra byen.

Narvik legges i grus av tyske bombefly og de siste
4500 allierte soldatene trekkes ut av området.

Fra å være en norsk og alliert seier, ender det med norsk kapitulasjon 10. juni.

ETTER 62 DAGER ER NARVIK
NESTEN JEVNET MED JORDEN.

Narvik forblir under tysk kontroll 
frem til frigjøringen i 1945

Over 50 000 soldater kjempet i det nordnorske felttoget fra 9. april til 10 . juni 1940

 

“The Battles of Narvik” gjorde
byen kjent over hele verden.

Byen er en viktig del av krigshistorien for alle
de involverte landene. Gater og skoler i Polen, Storbritannia og Frankrike er oppkalt etter Narvik.

Over 50 000 soldater kjempet
i det nordnorske felttoget fra
9. april til 10 . juni 1940

 

“The Battles of Narvik” gjorde
byen kjent over hele verden.

Byen er en viktig del av krigshistorien for alle
de involverte landene.
Gater og skoler i Polen, Storbritannia og Frankrike
er oppkalt etter Narvik.

MENNESKER DØDE

8150

SKIP BLE SENKET

10

FLY BLE SKUTT NED

0

Flash photography, Musical instrument, Poster

KAMPENE I OG RUNDT NARVIK ER
DE STØRSTE KRIGSHANDLINGENE
PÅ NORSK JORD OG I NORSK
FARVANN UNDER KRIGEN.


Se filmen «kampen om Narvik»
på kino 25. desember 2022.

PÅ KINO 25. DESEMBER

SE TEASER FOR FILMEN:

Takk til Forsvarets Mediesenter og til Narviksenteret for hjelpen med bilder og fakta

Ønsker du å lese mer?

Billetter i salg fra 7. desember

MENNESKER DØDE

8000

SKIP BLE SENKET

0

FLY BLE SKUTT NED

0